Donations from China for Personal Protective Equipment

donations china PPE
2020 is destined to be a special year that will be remembered in history. The COVID-19 virus outbreak has swept the globe just like a dark cloud hanging over the lives of people all over the world.

We realized that we were in the same boat, all of us were vulnerable and disoriented, and it was also important that this virus that had woken us up also united us, and the unity was that we realized we should working together.

So we immediately took positive action. The International Cultural Ati Yoga Association in China put an amount of 2000 euro, the Dynamic Space of the Elements cultural association put an amount of 3000 euro and, with support from other organizations and individuals, we raised a total of 85638.76 RMB (the official currency of China) as a donation and gathered four batches of epidemic prevention materials within 15 days. Up to April 15, we have purchased and collected: 1,500 medical N95 respirators, 10,000 medical surgical masks, 3,000 medical disposal masks, 174 medical protective face masks, 150 sets of medical protective clothing, 10,000 protective isolation gloves, and 100,000 epidemic prevention scented tablets. Another 400 medical N95 respirators and 1,000 surgical masks are about to be purchased.

donations china PPEThe above donations were packaged in 25 batches and sent as international parcels to the municipalities of Arcidosso, Castell’Azzara, Montepulciano, Asciano, and Santa Fiora, the Ling of Rome, Merigar West, the Ling of Brescia, the Manfredonia Public Hospital, the retirement home and the Ling in Bologna, the ling in Venice, the ling in Umbria, all in Italy, then to Dzamling Gar in the Canary Islands, to Switzerland, to the Gar in the United States and local residents.

The Dynamic Space of the Elements cultural association completed the customs clearance, packaging and delivery of donated materials to local governments, institutions, branches of the Dzogchen Community and residents in a short period of time.

By this week, all donations had arrived in their destination, and we were receiving messages of thanks from Italian local governments, nursing homes, lings and individuals.

We still have some protections left and we are still looking for people who need help.

We are most grateful to the following governments, institutions and individual donors from the Dzogchen community who strongly support our charity donation campaign:

Municipal Government of Liupanshui City, Guizhou and Guizhou Baxter Agricultural Technology Ltd. (a separate donation of 350,000 yuan worth of epidemic prevention scented tablets), Beijing Awake Art Studio (a separate donation of epidemic prevention supplies that has already been sent), Mr. Tian and Li Shaoyu (both donated and sent epidemic supplies separately), Samtengar (donated and sent epidemic prevention supplies separately), the Organizing Committee of the Dali Yoga, Mingyue Ying Lanhu and Cindy Su Lan (individual donations and supplies sent), Gephelling of Taiwan and Dzogchen Group of Singapore, etc.

We would like to give special thanks to the more than 100 individual donors from the Dzogchen Community who donated their money (see the chart below). We would also like to appreciate Mr. Tian, Mr. Grape, Hui Xingzhe and others for helping us to purchase epidemic prevention materials at competitive prices and providing information on purchasing resources.

Thank you for all the good work you’ve done to wake us up and unite with each other. We look forward to the day when the virus is gone, only love and hope will last!

DONATIONS Name or nickname of donors:
Guan SHanyue
Chen Chunqi
Xire Yuhong
Grape
Xiang Mei
Laing Xiu
Gan Caoxiao
Shu Biao
Peng Cuo
Ashun Kongxingzhe
Naljor
Ji Feng
You
Yuan
Feng Yong
Xi Yuan
Nima Baku
Shi Dayan
Zhi Ding
You Tianyu
Gan Caoxiao
Yong Shi
You Jing
Hua XIa
Sun Boyu
Sun Jianying
Migmar Tsering
Lulu Yuan
Chengdu Ati Yoga Internationals Trade Ltd.
Xiao Jing
Qiu Yangchuo
Shuijingxing yijie
Miao Fa
Lan Jie
Trolwa trugden
Hong Yuan
Dan Ba-Nanjing
Hong Zhuan
Stockholm Philharmonic Radio
Huan Xi
Wu Wei
Dahai Shali
Cui Yan
Jinghou Huakai
Yu Shan
Xi Guangming
Zhu Mo
Yang Yangyang
Xian Ju
Ming Juan
Ayu
Bore Hai
Tang Shengjjng & Zhao Zhumei
De Daoyuan
Guangmang Qiuni
Cheng Cheng
Baiyang Gyasto
Cheng Yuan (Jing Dan-Chengdu)
Yu Qi
Changfeng Puolang
Mzhtian—Xian Fa Hui
Dechen
Sui Yuan
Lian Hai
Ann
Fu Bao
Gonggar Zhuoma
Wang Dasheng
Ping Zi
Hua Xueze – Shenyang
Zhuoma Lamao – Taiyuan
Yundan Fengqing
Pu Gongying – Guiyang
Ming Kong – Inner Mongolia
Henryz
Anxiang Shuying
laozhu
Ya Huola
Xiang Guanghong – Vancouver
Li Qian
nineyestone
Xing Bao
Huan Xi
Jacob
Wen Juan
Na Yanzhi
Wes
Dorje – Jingmen
Chen Xi
Liu Xiangjun
Fang Luozhen – crystal
Wang Qianren
Karma Miaoxin
Chun Jiang
Dao Jian
Yunsui Chanxin Penglai
Tianma Xingkong Lightning in the sky
Miaoshou Huichun
Xiao Xi
Wensi – Harbin
Chanding Tianhai
Yuan – Langfang
Gan Yinhuang
Locke
Cheng Lie
I am a super hero
Qian Tai (Shangguan Yifei
Yan Fei
Chen Qian
Lotus boy
Niu Ruixia
Yue Ren
Liao Meng
Hei Zhanyi
DJRB
Apple
Heng Hesha
Shui Shui
Organizing Committee of Dali Yoga
Ji Lian
Ni Dun ¥
Yu Qiucheng
Yuan Fan
The desert eagle
Kang Jiazhen
Li Jing
Shao Yi
Deji Zhuoma
Zheng Yinglian
Vince Li
Sunny and Philip
Judy Xin
Wang Yaou
Gan Caoxiao
Wu Jiaming
Yin Shugang, Yin Qin, Yin Jia
Qu Yangjje
Chen Junhua & Feng Hua
Lily Deny
Crystal
Guan SHanyue
Ding Jing
Suonan Dorje
Ema Tu, Alex Yang, Hsiao-hui Ning
Xiao Hui, Ema, Ivy, De Qian, Huigui, Jenny, Alex, Anonymous donor, Zhang Kewei’s family, Donna Chen Xiuzhen, Jing Yu⼂Zhang Huiming, Yong Yin, Xu Dongde, Ru, Anonymous donor, Huang Jingzhou, Miaoying Monastery , Lin Hanyi’s family, Jerry Weng (Weng Jiaxiang) , Qing Yun, Johnson & Sandra, Xu Ruihuang, sherry, Eden.Liu, Fan Chunlan, Wang Zhechuan, Norbu, Lu Junxiu,  Amber, Ting Ling, Wang Xiang
Pony Yang
Wong Soon Kiak, Caron Tan,Tan Yihui, Kym Ng, Li Ya, Gisy Chan DC of Singapore
Xiari Mujin
Ashun Kongxingzhe
Total Amount ¥85,638.7

Download PDF